تارکین زیارت حضرت سیداشهدا(علیه السلام)

در روایتی از امام محمد باقر(ع) آمده است که فرمودند:

((من لم یات قبرالحسین علیه السلام من شیعتنا،کان منتقص الدین؛ان دخل الجنة،کان دون المؤمنین فی الجنة))

هر کس از شیعیان ما،به مزار امام حسین علیه السلام نیاید،ایمان و دینش ناقص است.و اگر در بهشت داخل شود،در رتبه پائین تر و پست تر از دیگر مؤمنین خواهد بود.

مأخذ:کامل الزیارات،ص193،باب 78،روایت 1      

/ 0 نظر / 16 بازدید